دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 

  شرح وظایف گروه تحول اداری:

 

 • تهیه برنامه و سازوکار های اجرایی به منظور فراهم آوردن زمینه مشارکت بخش غیر دولتی در پذیرش و انجام فعالیتهای قابل واگذاری از طریق توسعه ظرفیتها، افزایش توانمندیها و رفع موانع و حمایت از فعالان.
 • برنامه ریزی و واگذاری خدمات قابل واگذاری و واحدهای عملیاتی دانشگاه.
 • تعیین وظایف، فعالیتها و واحدهای قابل واگذاری از دانشگاه به سایر فعالان مشتمل بر برنامه عملیاتی و شیوه های آماده سازی برای واگذاری.
 • پیگیری بر ارائه گزارش عملکرد دانشگاه در مقاطع شش ماهه.
 • مستند سازی فرآیندهایی که منجر به ارائه خدمات به مردم میشوند و نظارت بر اطلاع رسانی از طریق سایت دانشگاه به مردم.
 • اصلاح فرآیند ها با اولویت فرآیندهایی که منجر به ارائه خدمات الکترونیکی به مردم میشوند در چارچوب اسناد بالا دستی.
 • مدیریت و پیگیری به منظور ارائه فرم های مورد نیاز مردم برای انجام خدمات در بستر الکترونیکی.
 • توسعه تعداد خدمات قابل ارائه در واحدهای خدمات الکترونیکی از جمله دفاتر پیشخوان و ...
 • پیگیری و نظارت بر فرهنگ سازی، توانمند سازی و ترغیب مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی از طریق رسانه های ارتباط جمعی( سمعی، بصری و مکتوب )، اطلاع رسانی از طریق پیامک و بهره گیری از پیام های محیطی در حوزه سلامت.
 • مشاوره  و راهنمایی واحد های عملیاتی از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی در فضای رقابتی به منظور تعیین و محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات.
 • تعیین استانداردها و شاخص های کیفی و کمی خدمات و تدوین سازوکارهای نظارت بر آنها در فضای رقابتی.
 • انجام امور دبیرخانه‌ای کمیسیون تحول اداری مطابق با دستورالعمل مربوطه.
 • مشارکت در تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه.
 • تلاش در جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت در دانشگاه و واحدهای تابعه.
 • نظارت و کنترل بر تهیه برنامه‌های عملیاتی و اجرایی در سطح مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری.
 • تهیه طرح های توجیهی در سطح مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری.
 • همکاری، ارائه مشاوره و راهنمایی در اجرای برنامه‌های تحول در سطح واحدهای تابعه و اخذ گزارش‌های دوره‌ای به مظور مدیریت فرآیندهای برنامه اصلاح نظام اداری.
 • اجرای طرحهای ماندگار در جهت ترویج و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه.
 • طراحی و مشارکت در طرحهای تحقیقاتی کاربردی در زمینه تحول و اصلاح نظام اداری در دانشگاه.
راهنمای ارباب رجوع
دسترسی ها
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.