دوشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٧ - 
1 2 3
 
منو اصلی
صفحه اصلي > بخشنامه ها 
 
 

بخشنامه ها

برنامه عملیاتی سال93

بخشنامه1227برنامه عملیاتی سال 93

بخشنامه1572ارزیابی عملکرد سال 93

مصوبه560شورای عالی اداری نقشه راه اصلاح نظام اداری

مستندات برنامه  مهندسی نقش وساختاردولت

مواد8-9-10-11-13-14-15-22-24-29-30-31قم خ ک

آییننامه اجرایی ماده 29 ق م خ ک تصویب نامه4053

آييننامه اجرایی ماده 24 ق م خ ک تصویب نامه231378

بخشنامه   65365

اصلاحیهايين نامه ماده 24 ق م خ ک تصویب نامه231378

اييننامه  اجرایی ماده 22 ق م خ ک  تصویب نامه163464

بخشنامه13712

مستندات برنامه توسعه دولت الکترونیک وهوشمند سازی اداری

بخشنامه121905

بخشنامه141152

بخشنامه18059

بخشنامه35793

تصمیمنامه61116

تصویبنامه81839

ماده46قانون برنامه پنجم

مصوبه253

مصوبه   18540

مواد36-37-39-40قانونمدیریت خدمات کشوری

مستندات برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

ايين نامه اجرایی ماده 16 ق م خ ک تصویب نامه 163466

بخشنامه 61349

ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری

مستندات برنامه صیانت از حقوق مردم وسلامت اداری

ابطال شقوق الف بند  27

ايين نامه اجرایی ماده 90 ق م خ ک تصویب نامه77683

بخشنامه 250893

تصویب نامه34588

تصویب نامه231430

تصویب نامه 21619

تصویب نامه 37995

تصویب نامه 73377

سیاستهای کلی نظام اداری

مصوبه221320

مصوبه 18540

مواد25-26-27-90ق م خ ک

مواد 27-32قانون ارتقا سلامت نظام اداری ومقابله با فساد

مستندات برنامه نظارت و ارزیابی

بخشنامه27911

بخشنامه 11942

تصمیم نامه 4225

مواد 81-82ق م خ ک

مستندات برنامه مدیریت سرمایه انسانی

اصلاح مصوبه شورای عالی اداری درخصوص نحوه انتخاب و انتصاب مدیران بند 23

بخشنامه16805

بخشنامه56859

بخشنامه60002

بخشنامه 1834

بخشنامه 12515

بخشنامه 13598

بخشنامه 15645

بخشنامه 18819

بخشنامه 84492

تصميم نامه2579

مصوبه6643

 
راهنمای ارباب رجوع
دسترسی ها
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.