×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ثبت تجربه

دسته بندی :‌

سامانه مدیریت دانش وزارت بهداشت، با هدف تسهیل فرآیند های مدیریت دانش و فراهم نمودن بستر های لازم برای ثبت، نگهداری، ارزیابی، توسعه و به اشتراک گذاری دانش (تجربه) و فعالیت های دانشی نظیر پاسخگویی به سوالات سازمانی ،ثبت و ارزیابی مستندات دانشی و مقالات و کتب بخش سلامت کشور راه اندازی شده است. 

امید است با بکارگیری صحیح آن، زمینه رشد و بالندگی هرچه بیشتر کارکنان و سازمان فراهم گردد. 

  • برای دسترسی به کلیپ های آموزشی سامانه مدیریت دانش اینجا کلیک نمایند. 
  • برای دریافت فرم ثبت تجربه اینجا کلیک نمایید.
  • برای دریافت خلاصه راهنمای ثبت و مستند سازی تجربه در سامانه اینجا کلیک نمایید.

گروه مدیریت دانش

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست