×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

هماهنگی جهت برگزاری دوره های آموزشی حوزه فرهنگی با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

اخبار گروه آموزش کارکنان

هماهنگی جهت برگزاری دوره های آموزشی حوزه فرهنگی با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

مشاهده بیشتر

هماهنگی جهت برگزاری دوره های آموزش مدیران میانی با موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد) وزارت بهداشت

اخبار گروه آموزش کارکنان

هماهنگی جهت برگزاری دوره های آموزش مدیران میانی با موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران (معتمد) وزارت بهداشت

مشاهده بیشتر

آزمون‌ جامع توجیهی بدو خدمت ویژه کارکنان برای اولین بار به صورت کشوری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد

اخبار گروه آموزش کارکنان

آزمون‌ جامع توجیهی بدو خدمت ویژه کارکنان برای اولین بار به صورت کشوری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد

مشاهده بیشتر

پیام دکتر محمود خدادوست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه درخصوص راه اندازی کانال آموزش کارکنان

اخبار گروه آموزش کارکنان

پیام دکتر محمود خدادوست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه درخصوص راه اندازی کانال آموزش کارکنان

مشاهده بیشتر

کانال

اخبار گروه آموزش کارکنان

کانال "آموزش کارکنان" در شبکه اجتماعی بله راه اندازی شد

مشاهده بیشتر

برگزاری دوره آموزشی درخصوص نحوه کار با سامانه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان غیر هیئت علمی جهت رابطین کلیه واحدهای ستادی و تابعه دانشگاه

اخبار گروه تحول اداری

برگزاری دوره آموزشی درخصوص نحوه کار با سامانه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان غیر هیئت علمی جهت رابطین کلیه واحدهای ستادی و تابعه دانشگاه

مشاهده بیشتر

برگزاری دوره آموزشی

اخبار گروه مهندسی مشاغل

برگزاری دوره آموزشی "مروری بر آیین نامه مهندسی مشاغل "

مشاهده بیشتر

کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه برگزار شد

اخبار گروه آموزش کارکنان

کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه برگزار شد

مشاهده بیشتر

گروه های مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

تنظیمات قالب