×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
محل برگزاری کانون ارزیابی داوطلبین استخدامی 1402 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راه اندازی و افتتاح گردید
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

محل برگزاری کانون ارزیابی داوطلبین استخدامی 1402 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راه اندازی و افتتاح گردید

محل برگزاری کانون ارزیابی شایستگی داوطلبین استخدام سال 1402 دانشگاه توسط مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه و با همکاری مدیریت توسعه سرمایه انسانی، مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه، ریاست و مدیریت مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهدای تجریش و سایر واحدهای ستادی در محل ساختمان بیمارستان غدیر در مجتمع بیمارستانd شهدای تجریش راه اندازی گردید.

آزمون‌ جامع توجیهی بدو خدمت ویژه کارکنان برای اولین بار به صورت کشوری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

آزمون‌ جامع توجیهی بدو خدمت ویژه کارکنان برای اولین بار به صورت کشوری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد

یازدهمین سری آزمون‌های جامع توجیهی بدو خدمت در روز پنج شنبه 2 شهریور ماه 1402 با حضور 150 نفر برای اولین بار به صورت کشوری در محل مرکز آزمون های الکترونیکی دانشگاه برگزار شد.

جلسه مشترک میز خدمت در معاونتهای تخصصی در راستای بهینه سازی میز خدمت در اردیبهشت سال 1402
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

جلسه مشترک میز خدمت در معاونتهای تخصصی در راستای بهینه سازی میز خدمت در اردیبهشت سال 1402

در راستای بهینه سازی عملکرد و فرایندهای اجرائی میز خدمت با موضوع شناسایی و توسعه خدمات ارائه شده در میز خدمت معاونتهای تخصصی بهداشت، درمان و غذا و دارو در روز چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 جلسه مشترکی با حضور نمایندگان معاونتهای تخصصی دانشگاه در سالن پروفسور مرندیان برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرایندهای اجرایی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه:

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرایندهای اجرایی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

اولین پودمان دوره آموزشی آشنایی با فرایندهای اجرایی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه که مختص مدیران مراکز پزشکی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد برگزار شد.

    متن استاتیک شماره 39 موجود نیست