×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرایندهای اجرایی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

در راستای اجرای برنامه های توسعه و توانمندسازی مدیران دانشگاه، اولین پودمان دوره آموزشی آشنایی با فرایندهای اجرایی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه که مختص مدیران مراکز پزشکی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد برگزار شد.

دوره آموزشی آشنایی با فرایندهای اجرایی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه روز سه شنبه در تاریخ 11 بهمن 1401 در سالن همایش دانشوران دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت از ساعت 8:30 لغایت 16 برگزار شد.

از برنامه های اجرایی این دوره می توان به موارد زیر  اشاره نمود:

آشنایی با فرایندهای اجرایی مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد

آشنایی با فرایندهای اجرایی مدیریت امور پشتیبانی

آشنایی با فرایندهای اجرایی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

آشنایی با فرایندهای اجرایی هیأت امنای دانشگاه

آشنایی با فرایندهای اجرایی مدیریت امور رفاهی دانشگاه

آشنایی با فرایندهای اجرایی مدیریت سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت

 

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست