×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1403/02/19 - 10:02
  • بازدید : 64
  • تعداد بازدیدکننده : 61
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

دوره آموزشی روش تدریس ویژه مدرسین دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان برگزار شد

کارگاه آموزشی روش تدریس جهت توانمند سازی مدرسین دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان توسط گروه توسعه آموزش کارکنان مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری و با همکاری مرکز جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 1403 در مجتمع فرهنگی اجتماعی امام علی(ع) دانشگاه برگزار شد.

این دوره آموزشی با حضور بیش از 60 نفر از مدرسین فعال در رشته شغلی های مختلف دانشگاه به عنوان فراگیر برگزار شد.

تعریف و مفاهیم روش های تدریس، رویکردهای نوین در عرصه آموزش، طراحی آموزشی، تهیه محتوا و طراحی آموزشی و مدل های طراحی آموزشی مواردی بود که در این دوره آموزشی ارائه گردید.

ضمناً دوره آموزشی تحت عنوان «تکنولوژی آموزشی ویژه مدرسین» در همین راستا در روزهای آتی برگزار خواهد شد.

  • گروه خبری : اخبار گروه آموزش کارکنان
  • گروه خبری : 142125
کلمات کلیدی

تصاویر

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست