×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/12/02 - 13:00
  • بازدید : 231
  • تعداد بازدیدکننده : 227
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

کارگاه آموزشی روش تدریس ویژه مدرسین دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان برگزار شد

کارگاه آموزشی روش تدریس ویژه مدرسین دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان توسط گروه توسعه آموزش کارکنان مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری و با همکاری مرکز جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی روز سه شنبه یکم اسفند ماه 1402 در مجتمع فرهنگی اجتماعی امام علی(ع) دانشگاه برگزار شد.

این دوره آموزشی با حضور بیش از 50 نفر از مدرسین فعال در رشته شغلی های مختلف دانشگاه به عنوان فراگیر برگزار شد.

تعریف و مفاهیم روش های تدریس، طبقه بندی هدفهای آموزشی، روش تدریس در گروه های بزرگ و کوچک، مزایا و معایب روش سخنرانی، یادگیری گروهی جیگسا، ..

 مواردی بود که در این دوره آموزشی ارائه گردید.

یادآوری می گردد این دوره آموزشی تحت عنوان «روش تدریس ویژه مدرسین» و همچنین دوره آموزشی «تکنولوژی آموزشی ویژه مدرسین» جهت فراگیران در سال 1403 برای گروه های دیگری از مدرسین فعال در رشته شغلی های مختلف دانشگاه برگزار خواهد شد.

  • گروه خبری : اخبار گروه آموزش کارکنان
  • گروه خبری : 139473
کلمات کلیدی

تصاویر

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست