×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1403/02/29 - 09:23
  • بازدید : 72
  • تعداد بازدیدکننده : 69
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

کارگاه آموزشی مدیریت هزینه و درآمد تغذیه و ایاب و ذهاب جهت مدیران مراکز پزشکی و بیمارستان‌های دانشگاه برگزار شد

کارگاه آموزشی دو روزه مدیریت هزینه و درآمد تغذیه و ایاب و ذهاب جهت مدیران مراکز پزشکی و بیمارستان‌های دانشگاه با همکاری موسسه توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

بر اساس برنامه ریزی های آموزشی انجام شده جهت توانمندسازی مدیران دانشگاه که در حوزه آموزش کارکنان در مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری انجام پذیرفته است کارگاه آموزشی دو روزه مدیریت هزینه و درآمد تغذیه و ایاب و ذهاب با حضور مدیران مراکز پزشکی و بیمارستان‌های دانشگاه با همکاری موسسه توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

الگوهای زنجیره تامین در بیمارستان ها ، توجه به خریدهای متمرکز و خرید مبتنی بر ارزش، تحلیل شاخص های کنترل هزینه تغذیه بیمارستان بر اساس عملکردهای مختلف بیمارستان، تحلیل سفره سلامت، مدیریت بخش غذا، آیین نامه مالی و معاملاتی و همچنین واگذاری امور خودوریی موضوعاتی  بود که در این دوره آموزشی ارائه گردید.

دوره آموزشی مذکور در روزهای چهارشنبه 19 و 26 اردیبهشت در محل سالن شورا واقع در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 15 خرداد برگزار گردید.

  • گروه خبری : اخبار گروه آموزش کارکنان
  • گروه خبری : 142551
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست