×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/12/12 - 09:32
  • بازدید : 181
  • تعداد بازدیدکننده : 179
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

کارگاه آموزشی مدیریت هزینه و درآمد دارو جهت مدیران مراکز پزشکی و بیمارستان‌های دانشگاه برگزار شد

کارگاه آموزشی دو روزه مدیریت هزینه و درآمد دارو جهت مدیران مراکز پزشکی و بیمارستان‌های دانشگاه با همکاری موسسه توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت (معتمد) برگزار شد.

به همت مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری و با همکاری موسسه توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت (معتمد) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارگاه آموزشی دو روزه مدیریت هزینه و درآمد دارو با حضور مدیران مراکز پزشکی و بیمارستان‌های دانشگاه برگزار شد.

مدیریت انبارهای دارویی، سامانه های مرتبط با مدیریت دارو و کسورات، درآمدهای دارویی، مدیریت بدهی دارو، ... مواردی بود که در این دوره آموزشی ارائه گردید.

دوره آموزشی مذکور در روزهای چهارشنبه 2 اسفند و 9 اسفند در محل سالن اجتماعات واقع در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس برگزار گردید.

  • گروه خبری : اخبار گروه آموزش کارکنان
  • گروه خبری : 139532
کلمات کلیدی

تصاویر

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست